Back to top

Doğuş Maslak Restoran / Arkiv

Planlama aşamasında ilk hedef olarak standart düzen bir planlama yaklaşımı yerine, kullanıcıların tercih etme şanslarının olduğu farklı yerleşim alternatifleri ele alındı. Bir yandan kalabalık grupların oturum tercihleri için farklı çözümler üretilirken, diğer yandan ise tekil kullanıcıların da kendilerine rahatlıkla alternatif bulabildikleri çözümler üretildi.

Doğuş Oto’ya ait Maslak Doğuş Power Center’da  bulunan projede talep, mevcut mutfak, yemek yeme ve dinlenme alanlarının tek bir proje çatısı altında tekrar ele alınıp, kullanıcıların kendilerini mutlu ve huzurlu hissedecekleri yaşam alanları yaratılması idi.

Planlama aşamasında ilk hedef olarak standart düzen bir planlama yaklaşımı yerine, kullanıcıların tercih etme şanslarının olduğu farklı yerleşim alternatifleri ele alındı. Bir yandan kalabalık grupların oturum tercihleri için farklı çözümler üretilirken, diğer yandan ise tekil kullanıcıların da kendilerine rahatlıkla alternatif bulabildikleri çözümler üretildi. Tercih edilen ürün boyutları sebebi ile de gereken durumlarda tüm yerleşimin istenildiği şekilde revize edilebilmesine olanak sağlandı. Sirkülasyon hatları, zeminde kullanılan farklı malzeme algısı ile vurgulanarak, ana hatlar bozulmadan belirli sınırlar içerisinde kullanıcılara tam serbestlik sağlandı. Standart planlama mantığının dışına çıkılma hedefi doğrultusunda sadece tek tip masa, sandalye, koltuk alternatifleri yerine, farklı boyutlarda ürünler veya aynı ürünün farklı renkleri tercih edilerek hem plan düzleminde hem de üçüncü boyutta dinamizm etkisi korunmaya çalışıldı.

Konsept aşamasında hedef, günlük yoğun ofis temposu içinde, kullanıcıların kısa sürede olsa kendilerini başka bir mekânda hissetmeleri ve dinlenmeleri idi. Bu hedef doğrultusunda planlanan yapay iç bahçeler ve bu iç bahçelerde kullanılan güneş ışığı simülasyonları, mekânın en büyük problemi olan doğal ışık ve doğal ortam eksikliği giderilmiş oldu.

Aynı zamanda kuvvetli odak noktaları olarak kullanılan iç bahçeler, planlamanın da başlangıç noktaları oldular. Hijyenik ortam kuralları gereği bu iç bahçelerde şoklanmış bitkiler kullanılması tercih edildi. Aynı şoklanmış bitkilerin farklı versiyonları ise duvarlarda kullanılan sergileme üniteleri ile birlikte kullanılarak, iç mekânda daha fazla doğal ortam etkisi yaratılması sağlandı. Duvarlarda kullanılan yeşil örtünün hemen önünde yaratılan sedir oturma düzenleri ile sanki bir bahçede oturuyormuş duygusunun hissedilmesi hedeflendi.

Mekân hacminin daha efektif kullanılabilmesi adına, tüm mekanik ve elektrik altyapıları genel konseptin bir parçası olarak ele alınarak açıkta bırakıldı. Bu yaklaşım ile hem mekân yüksekliği gereksiz yere azaltılmamış oldu, hem de tavanda son derece dinamik ve orijinal bir etki elde edildi. Aydınlatma tercihi olarak, güneş ışığı simülasyonları ile yarışmayacak ancak yükseklik algısına pozitif etki edecek sarkıt aydınlatmalar ve belirlenen odak noktalarını vurgulayıcı yönlendirilebilir spotlar tercih edildi.

Projenin başlangıç aşamasından tamamlanma aşamasında kadar her detaya maksimum özen gösterilerek, belirlenen ana tasarım kriterlerinden ödün vermeden, sadece Doğuş Oto ekibinin değil, değerli misafirlerinin de keyifle yemek yiyerek sosyalleşebilecekleri son derece özel bir yaşam alanı hayata geçirilmiş oldu.